ความเป็นมา

สวนจตุจักร

ในปี พ.ศ. 2518 การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้น้อมเกล้าฯ ถวายที่ดินจำนวน 100 ไร่ เพื่อสร้างสวนสาธารณะตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 4 รอบ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามของสวนแห่งนี้ว่า สวนจตุจักร

ตลาดนัดจตุจักร เริ่มมาตั้งแต่ปี 2491 ในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรี ได้ให้จัดตั้งตลาดนัดขึ้นทุกจังหวัด สำหรับกรุงเทพมหานครนั้น ได้เลือกสนามหลวงเป็นสถานที่จัดตลาดนัด

ต่อมาในปี 2521 ได้มีนโยบายใช้สนามหลวงเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ และจัดงานกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี การรถไฟแห่งประเทศไทย จึงได้มอบที่ดินย่านพหลโยธินตอนล่างต่อจากสวนจตุจักรด้านทิศใต้ให้แก่กรุงเทพมหานคร โดยมีจุดมุ่งหมายให้ใช้พื้นที่สาธารณะเพื่อประโยชน์กับประชาชน และได้ปรับปรุงพื้นที่เพื่อให้ผู้ค้าหาบเร่แผงลอย รวมกับผู้ค้าจากสนามหลวงมาด้วย จนกระทั่งดำเนินการเสร็จในปี 2525 มีชื่อว่า ตลาดนัดย่านพหลโยธิน ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น ตลาดนัดจตุจักร เพื่อให้สอดคล้องกับสวนจตุจักรในบริเวณใกล้เคียงกัน

หอนาฬิกา เป็นจุดนัดพบยอดนิยมที่ในตลาดนัดจตุจักร สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2530 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2530 โดยความร่วมมือของกองอำนวยการตลาดนัดกรุงเทพมหานคร และ สมาคมพ่อค้า ไทย – จีน

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: